Välkommen till Bed Bug Foundation!

Bed Bug Foundation är en oberoende organisation som samlar in pengar till medvetenhet om sängbakterier via kommunikation och utbildning. Vi ger information och råd till både husägare och företag för att hjälpa till att bekämpa stigmatisering, ekonomiska och känslomässiga kostnader som sängbaggar kan medföra.

Bed Bug Foundation fungerar också som ett certifieringsorgan för industrin för doftdetektering av insekter i Europa. Om du vill anlita en hund för upptäckt av doft av sängbakterier, vänligen kontakta klicka här för att hitta grupper som är verksamma i ditt område.