Livscykel

Sängbaggar är riktiga insekter (ordning: Hemiptera) som tillhör familjen Cimicidae. Liksom alla andra medlemmar av denna familj livnär de sig enbart på blod och behöver en måltid från ett av en rad ryggradsdjur för att kunna utvecklas mellan olika stadier och för att kunna föröka sig.

Bedbugs livsstil

Utvecklingstid

Utvecklingstiden påverkas i hög grad av temperaturen. Vid temperaturer under 13 °C upphör all utveckling, honorna slutar att lägga ägg och de ägg som har lagts kläcks inte. Vid temperaturer över 36 °C leder skador på de bakteriella symbionterna, som hjälper till med syntesen av mikronäringsämnen, till minskad fruktsamhet och överlevnad. Mellan dessa två ytterligheter minskar utvecklingstiden med stigande temperatur (se nedan).

Skärmdump 2012-12-21 kl. 17.07.57

Reproduktionshastighet

Honorna behöver para sig minst en gång var 5-6:e vecka för att bibehålla full fertilitet, även om den naturliga parningsfrekvensen tros vara mycket högre.

Antalet ägg som en hona lägger per vecka påverkas i hög grad av temperaturen och individuella variationer. I ett varmt rum kan en enskild hona förväntas lägga 15-25 ägg per vecka och upp till 500 ägg under hela sitt liv, så länge hon har kontinuerlig tillgång till mat och blir regelbundet parad.

Nästa >>