Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi använder all information som samlas in från dig när du använder denna webbplats, inklusive vår användning av cookies. Bed Bug Foundation CIC (BBF) har åtagit sig att skydda och bevara våra besökares integritet när de besöker våra webbplatser och kommunicerar med oss.

Vi kan komma att ändra den här policyn från tid till annan, så kontrollera den här sidan då och då för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen innebär att du godkänner policyn.

Hur samlar vi in information?

BBF samlar in och behandlar uppgifter om dig när:

 • Du lämnar information genom att fylla i ett ansökningsformulär på BBF:s webbplats.
 • you register for access to the BBF Members Area
 • du registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev via e-post
 • Du fyller i undersökningar som vi använder i forskningssyfte.
 • du gör inköp från BBF:s webbplats
 • du besöker vår webbplats och lämnar information om din dator och dina besök
 • du kontaktar oss via telefon, e-post eller personligen, och då kan vi behålla dina kontaktuppgifter.
 • Du skickar information till en av våra anslutna skolor för doftdetektering.

The information is used to manage member access, canine scent detection team certification, and the display of your website and contact information on the BBF websites: bedbugfoundation.org & bbf-k9.org.

Du kan när som helst välja att avstå från dessa.

If you make a purchase from us, your card information is not held by us, it is collected by our third-party payment processors (PayPal and Stripe), who specialise in the secure online capture and processing of debit/credit card transactions. If you have any questions regarding secure transactions, please contact us.

Hur används din information?

Vi kan använda din information:

 • för att ge dig information om medlemskap i BBF, information om vår webbplats, tjänster som du begär av oss eller för registrering av evenemang;
 • för att ge dig information om andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, i linje med de tjänster som du tidigare har uttryckt intresse för via vår webbplats, intressegrupper eller evenemang;
 • för att inhämta dina åsikter eller kommentarer om de tjänster som vi tillhandahåller;
 • för våra interna ändamål, inklusive statistik eller undersökningar, webbplatsens prestanda och utvärdering för att förbättra vår webbplats;
 • för att administrera denna webbplats;
 • för att våra anslutna skolor ska kunna kontakta dig angående vårt utbildningsprogram för doftdetektering och certifiering.
 • to advertise your company through the our sister site: bbf-k9.org

Som medlemsorganisation är vi skyldiga att se till att alla våra medlemmar får viss information, bland annat om styrningsfrågor.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter i våra system så länge som det är nödvändigt för den relevanta verksamheten eller så länge som det anges i vårt avtal med medlemsföretaget.

BBF:s medlemmar

BBF Members who pass Canine Scent Detection certification will have their contact details and company logo displayed publicly on this website (bedbugfoundation.org) and our sister site, bbf-k9.org.

Du kan när som helst välja att uppdatera eller ta bort denna information helt och hållet från båda plattformarna.

To terminate your membership or update the information we store and/or publicly display about you, please email [email protected].

Vem har tillgång till din information?

BBF kommer inte att sälja, dela eller hyra ut den personliga information vi samlar in om dig till tredje part om vi inte har ditt tillstånd eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi måste dela vissa av dina personuppgifter med partners som agerar för vår räkning för att ge dig medlemsförmåner. De kommer inte att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte.

Säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot förlust, missbruk eller ändring.

När du ger oss personlig information vidtar vi åtgärder för att se till att den behandlas på ett säkert sätt i alla våra system. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av BBF:s webbplats är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Du har rätt att klaga till ICO om du anser att det finns problem med hur BBF hanterar dina uppgifter.

Användning av cookies på BBF:s webbplats

Liksom många andra webbplatser använder BBF:s webbplats cookies. "Cookies" är små bitar information som skickas av en organisation till din dator och lagras på din hårddisk för att webbplatsen ska kunna känna igen dig när du besöker den. Cookies används ibland för att förbättra upplevelsen för en besökare på en webbplats och bidra till att leverera en bättre och mer personlig tjänst.

Det finns olika typer av cookies beroende på hur de används:

 • Vissa cookies använder vi för att komma ihåg dina inställningar för verktyg på vår webbplats, så att du inte behöver ange dem på nytt varje gång du byter sida eller varje gång du besöker webbplatsen. De kommer att komma ihåg din användarinloggning, det språk du föredrar och hjälper till att snabba upp dina sökningar.
 • Vissa skapas och används av webbanalysprogram (t.ex. Google Analytics) för att spåra hur många unika användare vi har och hur ofta de besöker webbplatsen. Om du inte är inloggad på webbplatsen kan dessa cookies inte användas för att identifiera dig personligen. Om du är inloggad kopplar inloggningsprocessen dig till ditt lagrade medlemsregister som innehåller ditt användarnamn och din e-postadress.
 • När du registrerar dig hos oss genererar vi cookies som signalerar om du är inloggad eller inte. Vi använder dessa cookies för att avgöra vilket konto du är inloggad med och om du ska få tillgång till en tjänst.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan vägra att acceptera cookies. Om du väljer denna inställning kan det dock hända att du inte kan få tillgång till vissa delar av vår webbplats. Om du inte har justerat inställningen i din webbläsare så att den vägrar att acceptera cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när du loggar in på vår webbplats.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. När du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Vi kan därför inte ansvara för skyddet och sekretessen för all information som du lämnar när du besöker sådana webbplatser och dessa webbplatser omfattas inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och ta del av den integritetspolicy som gäller för webbplatsen i fråga.

Villkor för webbplatsen

Om du fortsätter att surfa och använda denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande användarvillkor, som tillsammans med vår sekretesspolicy reglerar Bed Bug Foundations relation med dig i förhållande till denna webbplats. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor, vänligen använd inte vår webbplats.

Termen Bed Bug Foundation eller "oss" eller "vi" avser ägaren av webbplatsen vars registrerade kontor är Priors Loft, Coleford Road, Tidenham, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7JD, Storbritannien. Vårt företag (CIC) är registrerat i England och Wales med organisationsnummer 12231220. Termen "du" avser användaren eller betraktaren av vår webbplats.

Användningen av denna webbplats omfattas av följande användarvillkor:

 • Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast avsett för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.
 • Den här webbplatsen använder cookies för att övervaka surfpreferenser. Om du tillåter att cookies används kan vi lagra personlig information för användning.
 • Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för att informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats är korrekt, aktuellt, fungerar, är fullständigt eller lämpar sig för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.
 • Din användning av information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte kan hållas ansvariga för. Det är ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
 • Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller är licensierat till oss. Detta material omfattar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor.
 • Alla varumärken som återges på denna webbplats och som inte tillhör eller är licensierade till operatören anges på webbplatsen.
 • Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndskrav och/eller vara ett brott.
 • Från tid till annan kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De innebär inte att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i England, Nordirland, Skottland och Wales.

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Informationen tillhandahålls av BBF och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, gör vi inga uttalade eller underförstådda utfästelser eller garantier av något slag om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller den relaterade grafiken på webbplatsen för något ändamål. All tillit till sådan information sker därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till indirekta eller följdförluster eller skador, eller någon förlust eller skada som uppstår på grund av förlust av data eller vinst som uppstår på grund av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Via denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte kontrolleras av Bed Bug Foundation. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers karaktär, innehåll och tillgänglighet. Införandet av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett stöd för de åsikter som uttrycks där.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. Bed Bug Foundation tar dock inget ansvar för, och kommer inte att hållas ansvarig för, att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Klagomålsförfarandet

The BBF takes complaints seriously.

Complaints about this website and its content should be directed to [email protected].

Complaints about the conduct of teams listed on this site should be directed to the appropriate country representative. The contact details of the country representatives can be found here: https://www.bedbugfoundation.org/contact/

Please note we cannot accept anonymous complaints or complaints about non-BBF detection dog companies.

Upphovsrättsmeddelande

Denna webbplats och dess innehåll är upphovsrättsligt skyddat av Bed Bug Foundation CIC. Alla rättigheter förbehålls.

Det är förbjudet att sprida eller reproducera delar av eller hela innehållet i någon form, med undantag för följande:

 • du får skriva ut eller ladda ner till en lokal hårddisk endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.
 • Du får kopiera innehållet till enskilda tredje parter för deras personliga bruk, men endast om du anger webbplatsen som källan till materialet.

Du får inte, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, distribuera eller kommersiellt utnyttja innehållet. Du får inte heller överföra det eller lagra det på någon annan webbplats eller någon annan form av elektroniskt återvinningssystem utan föregående tillstånd.