Hjälp! Jag tror att jag har sängbaggar!

Först och främst: ingen panik. En vanlig reaktion på upptäckten av sängbaggar i ditt hem är att börja kasta ut möbler och spruta insekticider runt omkring. Förutom den, ofta onödiga, kostnaden för att byta ut möbler och andra ägodelar kan användningen av ineffektiva insekticidsprayer leda till att sängbaggarna sprids i din fastighet, vilket gör utrotningen svårare och dyrare. Oavsett om du bestämmer dig för att ringa ett proffs eller ta itu med problemet själv, rekommenderar vi att du först tar dig tid att förstå problemet och de alternativ som står till buds.

Följande är de steg du kan ta för att kontrollera ditt problem med vägglöss:

  1. Bekräftelse.
  2. Bestäm om du ska ringa ett proffs.
  3. Självhjälpsråd för bekämpning av vägglöss.

För mer information, läs följande Uppförandekod.