Steg 2: Bestäm om du ska ringa ett proffs.

Om du har övertygande bevis för att det finns ett angrepp av vägglöss måste du nu bestämma om du ska ta itu med problemet själv eller om du ska anlita en professionell person. Observera att sängbaggar är mycket svåra att utrota. Till och med proffs behöver ofta flera besök. Det räcker med att en eller två individer överlever bekämpningsåtgärden och angreppet kan återkomma. Man måste vara försiktig så att angreppet inte sprids inom den egna fastigheten eller till grannarna. BBF har tidigare alltid rekommenderat husägare att ta hjälp av en yrkesman. I många länder är dock professionella behandlingar av vägglöss numera mycket dyra, och BBF inser att detta helt enkelt kan vara omöjligt för många, så vi ger nu råd om självhjälp.

Här är några faktorer att ta hänsyn till när du bestämmer dig för om du ska ta itu med ett angrepp av vägglöss själv:

Vems ansvar är det? - Det är ofta hyresvärdens ansvar att se till att en lokal är fri från skadedjur. Reglerna varierar från land till land och det kan finnas särskilda klausuler i ditt bostadsavtal, så kontrollera detta innan du ringer en yrkesman.

Situationens komplexitet - Små angrepp finns nästan alltid i eller mycket nära sängen. I situationer där människor sitter mycket på samma ställe, t.ex. på äldreboenden, kan även stolar och soffor bli angripna. Ju tidigare angreppet identifieras, desto lättare är det att behandla. När angreppen blir mer väletablerade tenderar sängbaggarna att sprida sig till fler möbler och tillhörigheter runt sängen, och även börja sprida sig till angränsande rum. I detta skede ökar behandlingskostnaden, men även det arbete som det innebär att själv ta itu med angreppet.

Var kommer de ifrån? - Det är viktigt att tänka på varifrån vägglössen kan ha kommit. Om de sprider sig från en närliggande lägenhet eller byggnad kan även en framgångsrik behandling av din egen lägenhet endast ge en tillfällig lindring om inte grannlägenheterna behandlas samtidigt. Om detta inte är möjligt kan alternativen för självhjälp vara mer värdefulla än att betala för en professionell behandling.

Fysisk styrka och god syn - För att utrota vägglöss måste man lyfta av madrassen från sängen och flytta runt sängen. Du måste kunna göra en visuell inspektion av alla områden i sängen och den närmaste omgivningen, vilket troligen innebär att du måste krypa runt på händer och knän. Du behöver också ha en relativt god syn. Vuxna sängbaggar är ungefär lika stora som ett äppelfrö, men unga nymfer är ungefär lika stora som ett korn av brunt socker.

Föregående / Nästa