Clive Boase

Clive

Clive har sedan mitten av 70-talet skaffat sig omfattande erfarenhet av att leda utvecklingen av ny teknik och nya produkter för bekämpning av skadedjur i städer och av att ge tekniskt stöd till dem som arbetar med bekämpning av skadedjur i städer.

Mellan 1975 och 1992 arbetade Clive för en rad multinationella tillverkare av bekämpningsmedel och var ansvarig för laboratorie- och fältutvärdering av nya bekämpningsmedel för bekämpning av skadedjur som är viktiga för folkhälsan och vektorer. Detta innebar samarbete med en rad internationella organ, statliga institut och universitet i USA, Afrika och Asien samt i Europa. Större enighet mellan skadedjursbranschen och förståelse och utrotning av denna skadegörare måste vara fokus för de kommande åren. Intäkterna och budgetarna blir allt snävare och därför måste vi arbeta effektivare tillsammans för att leverera effektiva och långsiktiga lösningar.

"Fokus måste ligga på utrotning och inte på att acceptera att "det är en del av livet". "

Skadorna på skadedjursbekämpningsföretagens rykte gör att många av dem slutar att leverera tjänster, men hotell- och restaurangbranschen behöver fortfarande få kontroll över dessa angrepp, eftersom det ofta är de som porträtteras i tidningar och media när invånarna rapporterar om dem. Användningen av Internet som informationsleverantör är ett viktigt steg i behovet av proaktiv bekämpning. När rapporter om angripna fastigheter kan läggas ut på en webbplats, utan affärsägarens vetskap och ofta i realtid, är det ett måste att skydda varumärkets image genom noggranna operativa system och förfaranden.