Dr Daniel Bajomi

bilder-1

Daniel är kvalificerad som biologisk ingenjör. Verkställande direktör för Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. sedan 1989. Erfarenhet av skadedjursbekämpning sedan 1971. Har genomfört omfattande ekologiska, etologiska och resistenstester på råttpopulationen i Budapest.

Forskning och försök för att eliminera kackerlackspopulationer i reservoarer. Sedan 1977 utnämnd till särskild expert på insekts- och gnagarbekämpning vid det ungerska hälsoministeriet och tillfällig expert på gnagarbekämpning vid Världshälsoorganisationen.

Från 1989 till 1999 generalsekreterare för Hungarian Society of Parasitologists följande, medlem av styrelsen. Vice ordförande i Confederation of European Pest Control Associations (CEPA, Bryssel) i två år och ordförande i ytterligare två år. Sedan 1999 medlem av styrelsen.