Oliver Madge

oliver

"Av många anledningar kommer framtiden för skadedjursbekämpning att förändras och vi måste se till att de som tillhandahåller och, kanske ännu viktigare, de som köper sådana tjänster förstår hur deras verksamhet och liv kan påverkas.

Risken för varumärkesskydd och människors hälsa ökar avsevärt när vi talar om skadedjur, men sängbaggar toppar för närvarande listan över oönskade varelser. Tvister, intrång i det personliga sovutrymmet och en "helt enkelt fruktansvärd känsla av smutsighet" påverkar alla bed bugs-aktiviteten. Det är verkligen ett större skadedjur än vad de flesta tror, både i fråga om populationsstorlek och fysisk närvaro. Med en dramatisk ökning av skadedjurspopulationer runt om i världen och ett allmänt missförstånd om att vi inte talar om dammkvalster, kan vi alla sitta på en insektsbomb."