Dr Pascal Delaunay

DELAUNAY Pascal

Dr Pascal DELAUNAY är en medicinsk biolog som specialiserat sig på parasitologi, mykologi och entomologi. På laboratoriet vid universitetssjukhuset i Nice har han erfarenhet av alla aspekter som rör folkhälsa.

Han strävar efter att utveckla området medicinsk och miljömässig entomologi för läkare, patienter och skadedjursbekämpare. Hans forskningsområden är leishmaniasis och malaria inom parasitologi och Cimex lectularius, Aedes albopictus och Pyemotes sp. mite inom entomologi. Forskningsprogrammet Manager med titeln "Cimex lectularius ou Punaise de lits: vecteur d'agents infectieux et rôle pathogène" finansierat av PHRC 2009-2012 från det franska hälsoministeriet.

Han hjälper statliga och nationella regeringar att planera för angrepp av sängbaggar och tigermyggor. Han arbetar med risker för utbrott av chikungunya och denguefeber för de franska delstaternas hälsovårdsmyndigheter.