Dr Richard Naylor

Telefon: +44 1291 622409

Jag är entomolog och arbetar nära Chepstow på gränsen mellan England och Wales. Jag har arbetat med sängbaggar sedan 2001, då jag introducerades till en liten population i fångenskap som tillhör professor Mike Siva-Jothy vid universitetet i Sheffield, Storbritannien. Jag har studerat sängbaggar med avseende på deras evolutionära historia och fladdermusursprung, aspekter av deras ovanliga parningsbeteende och tillhörande immunologi. För min doktorsexamen studerade jag sängbaggens ekologi och spridningsbeteende med hjälp av 3 meter långa arenor med konstgjorda matningssystem för värddjur.

Under de senaste 20 åren har jag fortsatt att studera sängbaggar på allt större och mer komplexa områden. Jag har nu två specialbyggda testrum med infraröda kameror för att studera deras beteende!

Jag driver också CimexStore Ltd. tillsammans med min fru Alexia. Med hjälp av två tekniker, Jan och Abigail, producerar vi insekter för forskning och utbildning i doftdetektering, samt genomför produktförsök för skadedjursbranschen.