Stephen Doggett

Stephen Doggett ex Budapest

Stephen är senior sjukhusforskare på avdelningen för medicinsk entomologi vid Westmead Hospital i Sydney. Sedan början av den moderna återkomsten har Stephen legat i framkant när det gäller att dokumentera ökningen och effekterna av sängbaggar i Australien, och han har producerat många artiklar för bransch- och vetenskapliga tidskrifter.

Under de senaste fem åren har han samarbetat med ett framstående team av skadedjurshandläggare för att ta fram en praxis för bekämpning av sänginsekter. Den tredje upplagan av standarden är nu tillgänglig. Att förstå varför Australien har en så stor population av sängbaggar och hur deras industrier har samarbetat för att hitta en fungerande lösning kan vara nödvändigt för London, Storbritannien och Europa under de kommande åren.

Om skadedjursbranschen ska kunna tillhandahålla en proaktiv tjänst måste vi ta itu med obalansen i fråga om tillhandahållande av tjänster, medvetenhet och attityder. Detta måste ske i samarbete med logiindustrin och genom att förstå och lära av resten av världen.