Ulrich Lachmuth

bilder

Ulrich Lachmuth, biolog, certifierad PCO och fumigator och har varit verksam inom skadedjursbekämpningsbranschen sedan 1982. Sedan mitten av 2007 har Ulrich varit oberoende konsult och utbildare inom skadedjursbekämpning, med huvuduppgiften att erbjuda och organisera utbildningar och examina inom skadedjursbekämpning.

Detta ledde till det (obligatoriska) certifikatet för kvalificerad skadedjursbekämpning i Schweiz (på uppdrag av den schweiziska skadedjursbekämparföreningen och det federala folkhälsoinstitutet). En ivrig motorcyklist, snooker-spelare och single malt-fantast!