Ledarskap för hundar

Företrädare i de olika länderna

Landrepresentanterna är den första kontaktpunkten i alla frågor som rör certifieringsprocessen för Bed Bug Dog-certifiering. Om ditt land inte har någon särskild representant kan du kontakta Canine Director Larry Hansen ([email protected]).

Bedömare

Våra godkända bedömare ansvarar för certifieringarna. Denna roll är viktig för att se till att standarden för BBF-certifierade hundteam för upptäckt av vägglöss upprätthålls.