Dr Klaus Reinhardt

Klaus Reinhardt

Klaus är forskare vid universitetet i Tübingen i Tyskland. Klaus arbete med sängbaggar berör tre områden.

1) Reproduktion, särskilt spermabiologi.

2) En rekonstruktion av befolkningsdynamiken under det senaste århundradet kan hjälpa oss att förstå varför sängbaggar ökar globalt sett.

3) Sängbaggens kulturhistoria.