Gå med oss

Ditt stöd till BBF gör det möjligt för oss att:

Medlemskapet ger dig rätt till:

  • Certifiera dig hos BBF och få ditt certifierade* team listat i katalogen över certifierade team. (* För att få vara med i katalogen över certifierade lag krävs att lagen både är certifierade av BBF och har ett aktuellt medlemskap i Canine BBF).
  • Utnyttja vårt fotogalleri med bilder av sängbuggar och angrepp av sängbuggar som är gratis för medlemmarna.

Fullständigt hundmedlemskap i BBF för ett år kostar 35€ och kan köpas >>här<<

Köp medlemskap för hundar här